Υπηρεσίες για Επιστήμονες - Δικηγόροι

Στην Attica Bank σχεδιάζουμε το συμφέρον σας με επαγγελματική ακρίβεια, σαν να είμαστε εσείς.

Η Attica Bank στα πλαίσια της συνεργασίας της με το ΕΤΑΑ - ΤN, προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τα μέλη τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Είναι λογαριασµός ταμιευτηρίου που εξυπηρετεί την καταβολή µισθών για τους εργαζομένους και τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ (μισθωτούς και συνταξιούχους).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...