Υπηρεσίες για Επιστήμονες - Δικηγόροι

Στην Attica Bank σχεδιάζουμε το συμφέρον σας με επαγγελματική ακρίβεια, σαν να είμαστε εσείς.

Καταναλωτικά Προϊόντα

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συγκέντρωση οφειλών.

Ανοιχτό Δάνειο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 9,75% (ΣΕΠΠΕ: 11,36% - για ποσό €10.000, ετήσια συνδρομή €60 και 12 ισόποσες, ως προς το κεφάλαιο, δόσεις αποπληρωμής) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 •  
  Ελάχιστη Καταβολή

  1,7% επί του χρεωστικού υπολοίπου (ελάχιστο €30).

 •  
  Ετήσια Συνδρομή

  €60.

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 8% (ΣΕΠΠΕ: 9,84% - για ποσό €10.000, έξοδα δανείου €120 και εξόφληση σε 3 έτη) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 •  
  Περίοδος Αποπληρωμής

  12 - 108 μήνες.

 •  
  Συχνότητα Αποπληρωμής

  Mηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Δικηγόρους