Ηow do you benefit?

A term deposit that offers exceptionally attractive interest rates for periods of 1 or 3 months. The Attica My Value term deposit features an automatic renewal option for your term deposit at 6 or 12 months, ensuring the interest rate from your initial deposit remains unchanged.

At a glance

1

Minimum deposit amount
€10.000

2

Currency
Euro

3

Interest rates
For 1-month term deposits, the interest rates range from 2.20% to 2.40%, while for 3-month term deposits the interest rates range from 2.00% to 2.20%.
The interest rates quoted are gross and annualized. In addition, interest on your deposits is subject to 15% tax, in accordance with current Greek tax legislation

4

Interest payment
Payment of interest monthly or quarterly, depending on the term, to your linked account.

5

Benefits
Ability to renew without your physical presence, with the option of automatic renewals
Possibility of early withdrawal of up to 20% of the capital without charge

6

Update
You are informed, if you wish, via viber/sms message on your mobile phone, of the expiry of your term deposit.

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς