Ηow do you benefit?

The Attica Bank Current Account is an interest-bearing account that offers you flexibility and access to your money at any time.

It is for those of you who wish to have instant access to your money without being tied to a term deposit, while having the ability to purchase goods and services using cheques.

At a glance

1

Beneficiaries
Natural persons

2

Interest rate
0.01% applicable to the entire amount (irrespective of the accounting and average balance)

3

Interest rate
Credit interest shall be calculated on the daily (bolero) balance of the account and shall be accrued at the close of the last day of each calendar half-year (30/06 and 31/12).
Credit interest is subject to tax (currently 15%).

Additional benefits

1

The account is not charged with operating expenses

2

Possibility of issuing cheque cards with the depositor’s name preprinted on them

3

A copy of account movements (statement) is issued

4

Account movements can also be made via ATM and E-Banking

5

Through the Attica Debit Visa debit card, the account can be accessed from Attica Bank ATMs as well as from the ATMs of all Banks cooperating with the Interbank System DIAS


Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς