Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Ο Τρεχούμενος Λογαριασμός της Attica Bank είναι ένας έντοκος λογαριασμός πρώτης ζήτησης που σας προσφέρει ευελιξία και πρόσβαση στα χρήματά σας ανά πάσα στιγμή.

Απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας και παράλληλα να έχετε τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και επιταγών, χωρίς να έχετε εμπορική ιδιότητα.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Δικαιούχοι
Φυσικά πρόσωπα.

2

Επιτόκιο
0,01% εφαρμόζεται σε όλο το ποσό (ανεξαρτήτως λογιστικού και μέσου υπολοίπου).

3

Εκτοκισμός
Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο ημερήσιο (βαλεριακό) υπόλοιπο του λογαριασµού και καταλογίζονται µε το κλείσιµο της τελευταίας ηµέρας κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου (30/06 και 31/12).
Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήµερα 15%).

Πρόσθετες παροχές

1

Ο λογαριασμός δε χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.

2

Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη.

3

Εκδίδεται αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού (statement).

4

Κινείτε το λογαριασµό σας µέσω Attica e-banking & Attica Mobile, 24 ώρες το 24ωρο, με ασφάλεια και ευελιξία. 

5

Μέσω της χρεωστικής κάρτας Attica Debit Visa, έχετε δωρεάν πρόσβαση στο λογαριασμό σας από τα ΑΤΜ της Attica Bank και το πανελλήνιο δίκτυο της εταιρίας Euronet. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλα τα ΑΤΜ όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Πως θα τον αποκτήσετε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς