Ηow do you benefit?

It is an interest-bearing first demand account for individuals who do not use the account for commercial purposes.
The facility of issuing cheque cards is provided based on the Bank’s respective business and pricing policy. The customer is informed of the account activity by a copy of transactions per calendar quarter.

It is for those who wish to have immediate access to their money without being tied to a time deposit and at the same time have the possibility to purchase goods and services using cheques.
It is also aimed at those who wish to have an increased interest rate on their deposits.

At a glance

1

Minimum initial deposit amount €5.000

2

Average minimum semi-annual balance €5.000

3

 Interest rate
0,01€ – €5.000,00 0,02%
€5.000,01 and above 0,05%

4

The interest rate is applied on a staggered basis for the portions of the average semi-annual balance of the deposit and not for the entire amount. Credit interest is calculated on the average semi-annual balance of the account. If the average six-monthly balance is less than €5,000, the account shall accrue interest at the simple current account rate.

Additional benefits

1

Issuance of Attica Debit Visa debit card, through which the account can be accessed from the ATMs of Attica Bank and from the ATMs of all Banks cooperating with the DIAS interbank system.

2

Issue of checkbook.

3

Account transactions can be conducted through ATMs and E-Banking services.


Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς