Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Είναι έντοκος λογαριασμός πρώτης ζήτησης για φυσικά πρόσωπα που δεν χρησιμοποιούν τον λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς.
Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού με αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας χωρίς να δεσμεύεστε από μία προθεσμιακή κατάθεση και παράλληλα να έχετε τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και επιταγών χωρίς να έχετε εμπορική ιδιότητα.
Ακόμα, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν αυξημένο επιτόκιο στις καταθέσεις τους.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης
€5.000

2

Μέσο ελάχιστο εξαμηνιαίο υπόλοιπο
€5.000

3

Επιτόκιο

0,01€ – €5.000,00 0,02%
€5.000,01 και άνω   0,05%
4

Εκτοκισμός
Το επιτόκιο εφαρμόζεται κλιμακωτά για τα τμήματα του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού.

Αν το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο είναι μικρότερο των €5.000, ο λογαριασμός εκτοκίζεται µε το επιτόκιο του απλού τρεχούμενου.

Πρόσθετες παροχές

1

Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Visa, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

2

Δυνατότητα πληρωμής οφειλών Δημοσίου.

3

Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών με προτυπωμένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

4

Κινήσεις στον λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται µέσω E-banking και ATM.

Πως θα τον αποκτήσετε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς