Η συμπλήρωση 100 ετών ιστορίας της Attica Bank είναι ένα σπουδαίο ορόσημο. Αυτό όμως που το κάνει ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της τραπεζικής παρουσίας της, η Attica Bank βρίσκεται δίπλα ακόμα και στον πιο μικρό πελάτη της, με φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο και με ειλικρινές ενδιαφέρον.

Όλες της οι προσπάθειες απέβλεπαν πάντα στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης, στηρίζοντας εξαρχής τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Έτσι έχτιζε και χτίζει όλο και πιο ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες της.

Εταιρική Παρουσίαση

Κατεβάστε το αρχείο