Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Συμμετέχουμε στο Εθνικό Σχέδιο "Ελλάδα 2.0", στηρίζουμε την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων

Προγράμματα Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

Δάνεια επενδυτικού σκοπού για την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδύσεων σε έργα πράσινης μετάβασης

Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)

Xορήγηση νέων δανείων τακτής λήξης, για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων

Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων»

Κεφάλαιο κίνησης με ευνοϊκούς όρους για την ενίσχυση της ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Χορήγηση δανείων τακτής λήξης, προς Έλληνες μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές

Εγγύηση Επιχειρηματικών Δανείων – Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Χορήγηση δανείων τακτής λήξης προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προγράμματα Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Παροχή Μικροπιστώσεων EaSI

Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης υφιστάμενων, νεοσύστατων και start-up πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Αξιοποιήστε την επιδότηση για την υπό ίδρυση ή νεοσύστατη μικρή και μικρομεσαία επιχείρησή σας