Ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για τα δικαιώματά σας.

Έντυπο Ενημέρωσης Πελατών της Attica Bank
Έντυπο Ενημέρωσης Προμηθευτών της Attica Bank
Έντυπο Ενημέρωσης Μετόχων της Attica Bank
Έντυπο Ενημέρωσης Μελών Δ.Σ. της Attica Bank
Έντυπο Ενημέρωσης Επισκεπτών της Attica Bank
Έντυπο Ενημέρωσης Απασχολουμένων /Υποψηφίων για Εργασία στην Attica Bank
Έντυπο ενημέρωσης για το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Attica Bank
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος παροχών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Εργαζομένων – Αποχωρησάντων
Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων


ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.: Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων