Προθεσμιακές Καταθέσεις

Attica Progress

Αξιοποιήστε το κεφάλαιό σας και απολαύστε απόδοση και μηνιαία καταβολή τόκων

Attica My Value

Προθεσμιακή κατάθεση αρχικής διάρκειας 1 ή 3 μηνών με ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο

Απλές προθεσμιακές καταθέσεις

Εξασφαλίστε απόδοση χωρίς υψηλό ρίσκο

Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου

Attica My Account

Καταθετικός λογαριασμός για τις καθημερινές σας συναλλαγές

Attica My Account Plus

Συνδυάστε υψηλή απόδοση με άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας

Attica Agro

Για τις καθημερινές συναλλαγές φυσικών προσώπων που έχουν αγροτική ιδιότητα

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου (ξένο νόμισμα)

Λογαριασμός πρώτης ζήτησης σε ξένο νόμισμα για ιδιώτες

Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

Τρεχούμενος Λογαριασμός

Καλύψτε τις καθημερινές συναλλαγές και τις έκτακτες ανάγκες σας

Τρεχούμενος Λογαριασμος Αυξημένου Επιτοκίου

Καλύψτε τις καθημερινές συναλλαγές και τις έκτακτες ανάγκες σας

Λογαριασμοί Μισθοδοσίας - Σύνταξης

Attica Μισθοδοσία

Εξασφαλίστε ευελιξία και προνόμια για κάθε φάση της σταδιοδρομίας σας

Attica Σύνταξη

Λογαριασμός ειδικά σχεδιασμένος για την καταβολή της σύνταξης και τις καθημερινές συναλλαγές σας

Μισθοδοσία – Σύνταξη ΕΤΑΑ

Ειδικά σχεδιασμένος μισθοδοσίας για τους ασφαλισμένους στο πρ. ΕΤΑΑ