Η αγορά ταξιδιωτικού συναλλάγματος γίνεται στα καταστήματα της Attica Bank είτε απευθείας, είτε κατόπιν παραγγελίας.

Μέχρι το ισόποσο €10.000

Η μετατροπή γίνεται με βάση το Δελτίο τιμών Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων που εκδίδει καθημερινά η Τράπεζα (μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ).

Πάνω από το ισόποσο των €10.000

Η μετατροπή συναλλάγματος γίνεται σε ειδική τιμή, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.