Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει εκ νέου το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στις δραστηριότητες και το επιχειρηματικό της πλάνο, ότι η πάγια και διαρκής θέση της Τράπεζας αποτυπώνεται στην ανακοίνωση της 31-05-2021, ήτοι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητες της Τράπεζας και εκδίδεται από την ίδια αποτελεί μοναδικά αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης και οποιαδήποτε διαφορετική ενημέρωση από τρίτες πηγές είναι απολύτως αβάσιμη.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία