Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις από 27/05/2021, 28/05/2021 και 31/05/2021 χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, και τις σε αυτές ρητές διαψεύσεις, συνεχίζεται η δημοσίευση παρεμφερών αναληθών και κακόβουλων δημοσιευμάτων από συγκεκριμένες ιστοσελίδες αναφορικά με τις δήθεν εξελίξεις στην Τράπεζα.

Η Τράπεζα διαψεύδει και πάλι τα αναληθή αυτά δημοσιεύματα και έχοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της (όπως αυτό προκύπτει από τη συνεχή αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεών της) υλοποιεί με προσήλωση τους στόχους του τριετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία