Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Attica Bank εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες και τις οδυνηρές συνέπειες των κατοίκων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Στην προσπάθεια έμπρακτης στήριξης των πληγέντων, η Attica Bank προτίθεται να λάβει και να υποστηρίξει μέτρα για την ανακούφισή τους, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ανακοίνωσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, όπως η αναστολή καταβολής δόσεων για πιστωτικές κάρτες και δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά κλπ.) για χρονικό διάστημα 6 έως 12 μηνών.

Τα εν λόγω μέτρα θα αφορούν σε πελάτες της Τράπεζας, φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία θα χαρακτηριστούν από τις αρμόδιες αρχές ως πυρόπληκτοι και γενικά ζημιωθέντες.

Οι ενδιαφερόμενοι για την χρήση των μέτρων παρακαλούνται να απευθυνθούν στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank για λεπτομερείς πληροφορίες και εξατομικευμένες λύσεις.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία