Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε απορρόφηση της τράπεζας από έτερα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, ότι ουδεμία τέτοια πληροφόρηση έχει υπάρξει ή περιέλθει σε γνώση της Τράπεζας και τα σχετικά δημοσιεύματα στερούνται βάσης.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία