Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητες εκδίδεται από την ίδια και αποτελεί μοναδικά αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Η Attica Bank, με σεβασμό πάντα προς το επενδυτικό κοινό, συνεχίζει να ενημερώνει μέσω κάθε πρόσφορου μέσου με εγκυρότητα και υπευθυνότητα.

Οποιαδήποτε διαφορετική ενημέρωση από τρίτες πηγές είναι απολύτως αβάσιμη.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία