Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου επιχειρηματικού της μοντέλου, η Attica Bank ανακοινώνει ότι, από την Δευτέρα 01/03/2021 εντός του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ, θα λειτουργεί νέο σημείο εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο ανήκει στο κατάστημα της οδού Πανεπιστημίου 19.

Στο νέο σημείο εξυπηρέτησης πελατών, θα μπορούν να πραγματοποιούνται μη εγχρήματες Τραπεζικές συναλλαγές, όπως ενδεικτικά: Διάθεση τραπεζικών προϊόντων (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια), καταθέσεις, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα κ.ο.κ.

Διεύθυνση: Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 , Τ.Κ. 105 61

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 3667130, 210 – 3667131

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.