H «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 07ης Ιουλίου 2021 ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), και σύμφωνα με αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης).

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, η Τράπεζα κατά την 06.08.2021 ανακοινώνει ότι προχώρησε στην είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου, ήτοι €151.854.439,86 ευρώ.

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, συνεχίζει να υλοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και τα σχετικά άρθρα της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021 και θα επανέλθει με νεότερη χρηματιστηριακή ανακοίνωση για την πρόοδο της ανωτέρω διαδικασίας.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ