Η Attica Bank στηρίζει έμπρακτα τους πληγέντες, Ιδιώτες και Επιχειρηματίες στις περιοχές της χώρας μας που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές και προχωράει στην υλοποίηση ειδικών ρυθμίσεων και διευκολύνσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν.

Αναλυτικά, η Τράπεζα συντάσσεται με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και παρέχει άμεσα στους ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες της οι οποίοι έχουν κατοικία ή και επιχείρηση στις πληγείσες περιοχές και έχουν υποστεί ζημίες, τη δυνατότητα αναστολής 6 μηνών στην πληρωμή ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Τράπεζα θα απέχει από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επιπρόσθετα, παρέχονται εξειδικευμένα στεγαστικά ή/και καταναλωτικά δάνεια με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο για εργασίες αποκατάστασης.

Η Attica Bank εκφράζει τη συμπαράστασή της σε όσους δοκιμάστηκαν από τις απώλειες της τεράστιας αυτής καταστροφής και θα συνεχίσει σε συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους φορείς να στηρίζει τους πληγέντες με πρωτοβουλίες και δράσεις αλλά και να συμβάλλει σε προγράμματα πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω ειδικές ρυθμίσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στα Καταστήματα της Attica Bank, τα οποία θα υποδέχονται τα αιτήματα τους μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2021.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ