Μέσω της υπηρεσίας Attica e-Banking έχετε την δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας με τη χρήση των κωδικών taxisnet, εύκολα και με ασφάλεια. H διαδικασία πραγματοποιείται online μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα Attica Bank και χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Τα στοιχεία που μπορείτε να επικαιροποιήσετε αφορούν στις εξής κατηγορίες:

Tαυτότητα (Ελληνικό Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας)
Εισόδημα (ΑΦΜ & εισοδήματα)
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό-κινητό, email)
Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας (επάγγελμα, διεύθυνση εργασίας)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (gov.gr).