Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι, στο πλαίσιο της τροποποίησης του Τιμολογίου Προμηθειών, από 10/6/2022 παύει η παροχή των θερμικών ρολών των τερματικών συσκευών POS.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία