Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2021, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί, αλλά στις 07 Ιουλίου 2021.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία