Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της στις 27-04-2021 αναφορικά με την τιτλοποίηση «Ωμέγα» (πρώην Artemis), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε από την Ellington Solutions S.A. δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση των Mezzanine και Junior Note της τιτλοποίησης καθώς και πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία έγινε αποδεκτή ως προς το πλαίσιο της από την Τράπεζα.

H Ellington Solutions S.A. κατέστη προτιμητέος επενδυτής στο πλαίσιο σχετικής διαδικασίας προσφορών, η δε δεσμευτική πρόταση υπεβλήθη κατόπιν εκ μέρους της ολοκλήρωσης χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence) των υπό απόκτηση στοιχείων. Η Εllington Solutions S.A. είναι συνδεδεμένη εταιρεία με την Ellington Management Group, η οποία ιδρύθηκε το 1994, αποτελεί ηγετικό επενδυτικό όμιλο με παρουσία στην Αμερική και στην Ευρώπη και έχει υλοποιήσει επενδύσεις με κεφάλαια που υπερβαίνουν τα $10 δις.

Ως σύμβουλος της Τράπεζας λειτούργησε η Storm Harbour Greece.

Με την επιλογή του επενδυτή εισέρχεται σε φάση υλοποίησης η τιτλοποίηση «Ωμέγα», όπως αποφασίστηκε από τη Διοίκηση της Τράπεζας στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδίου και του μηδενισμού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο και ολοκλήρωση της συναλλαγής.