Η Attica Bank ανακοινώνει ότι θέτει προς διάθεση το Ασφαλιστικό Επενδυτικό προϊόν «Capital Invest» της Interamerican σε συνδυασμό με τη νέα Προθεσμιακή Κατάθεση «Attica Capital Invest» με προνομιακό επιτόκιο έως 0,65%, μεγιστοποιώντας το όφελος για τους πελάτες της.

Με την κίνηση αυτή η Attica Bank συνδυάζει τα οφέλη ενός προγράμματος ασφάλισης ζωής συνδεδεμένο με επενδύσεις (Unit Linked), με τα πλεονεκτήματα των προθεσμιακών καταθέσεων. Ο συνδυασμός των προϊόντων προσφέρεται μέσω κατανομής του αρχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 10%, 20% ή 30% στο Unit Linked προϊόν «Capital Invest» και του υπολοίπου στην προθεσμιακή κατάθεση «Attica Capital Invest».

Με τον συνδυασμό αυτό, επιτυγχάνεται:

  • Προοπτική απόδοσης της επένδυσης μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων κορυφαίων διαχειριστών του κόσμου καλύπτοντας όλα τα επενδυτικά προφίλ των πελατών
  • Ασφαλιστική κάλυψη Ζωής κατά τη διάρκεια της επένδυσης
  • Προνομιακό επιτόκιο έως 0,65% στην προθεσμιακή κατάθεση τρίμηνης, εξάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία