Σε συνέχεια της από 23/03/2021 ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η Attica Bank ενημερώνει τους πελάτες της ότι θα διατηρήσει το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, από την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής.

Το εν λόγω μέτρο συνδράμει σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19) στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα και από τις 30/03/2020 που τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά, έχει τύχει καθολικής αποδοχής από τους κατόχους καρτών.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος, όπου διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και να ζητείται η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS, από τον κάτοχο της κάρτας.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι συναλλασσόμενοι στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία