Για την διευκόλυνση των πελατών μας (εκδοτών επιταγών) θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

Εάν η επιχείρηση σας ή η δραστηριότητα σας εμπίπτει στους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί και διαβιβαστεί στην Attica Bank από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και επιθυμείτε να υπαχθείτε στην ρύθμιση αναστολής προθεσμιών λήξης εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών σας (με ημερομηνία πληρωμής από την 31/03/2020-31/05/2020) κατά 75 ημέρες, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με το κατάστημα συνεργασίας σας.
Το κατάστημα θα σας καθοδηγήσει υπεύθυνα για την συμπλήρωση «Δήλωσης-Ένταξης» της επιχείρησης σας στην προστασία αναστολής προθεσμιών λήξης, πληρωμής των επιταγών σας, η οποία θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και παραληφθεί από το κατάστημα συνεργασίας σας μέχρι την 7η Απριλίου 2020.

Την «Δήλωση-Ένταξη» μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά (e mail) είτε να την προσκομίσετε στο κατάστημα.
Μετά αυτή την καταληκτική ημερομηνία (07/04/2020) δεν θα είναι δυνατή η υποβολή «Δήλωσης-Ένταξης», και συνακόλουθα από την 8η Απριλίου 2020 οι επιταγές θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.