Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/20.04.2005, η Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και η Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 (Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.
Έτσι:

Μεταφορές σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών του εσωτερικού και του εξωτερικού που θα καταχωρούνται στο διάστημα από την Παρασκευή, 15 Απριλίου έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, προς εκτέλεση εντός του ως άνω διαστήματος, θα εκτελεσθούν την Τρίτη, 19 Απριλίου 2021
Πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή, 15 Απριλίου έως και την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, θα έχουν ημερομηνία εκτελέσεως την Τρίτη, 19 Απριλίου 2022
Κανονικά θα εκτελούνται άμεσες και μεταχρονολογημένες μεταφορές μεταξύ λογαριασμών Attica Bank, καθώς και πληρωμές καρτών εκδόσεως Attica
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εδώ.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία