Η Attica Bank, συνεχίζει την προσπάθεια της για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και για το σχεδιασμό προϊόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της.
Ειδικότερα, αυτή την περίοδο για την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών, δημιουργήσαμε το καταναλωτικό δάνειο Attica Συμφέρον, το οποίο για ποσά από €1.000 έως €25.000 διατίθεται χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και προνομιακό επιτόκιο 8,5% σταθερό για όλη την διάρκεια του δανείου (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,60%).
Το επιτόκιο ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01/02/2021 έως και 30/04/2021 και θα εκταμιευθούν το αργότερο μέχρι και τις 30/06/2021.

Για περισσότερες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης του καταναλωτικού δανείου Attica Συμφέρον, μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνα 210-3669000 / 3669600 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία