Ένα τρίτο κατά σειρά χρηματοδοτικό προϊόν, το Attica Business POS, – μετά τα πρόσφατα Attica Business Support και το Attica Business Cash – έρχεται να προστεθεί στη γκάμα των Χρηματοδοτικών Λύσεων που απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες από την Attica Bank, με στόχο την πολύπλευρη και συνεχή εξυπηρέτησή τους, ειδικά αυτή την περίοδο των αυξημένων αναγκών τους, λόγω της πανδημίας και της συνεπακόλουθης οικονομικής δυσπραγίας.

Το Attica Business POS είναι Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Κεφαλαίου Κίνησης, που εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών των Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων και Eπαγγελματιών και συνδέεται με τις πωλήσεις της επιχείρησης, μέσω των τερματικών POS ή Ε-commerce υπηρεσιών της Attica Bank.

Αναλυτικότερα, ανάλογα με το Eτήσιο ποσό των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του τερματικού POS ή του ηλεκτρονικού καταστήματος της Attica Bank, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης Ορίου το οποίο θα αποπληρώνεται μέσω των μελλοντικών συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από τα τερματικά της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το 10% της εκάστοτε εκκαθάρισης των πωλήσεων μέσω των τερματικών POS/E-commerce, θα αποπληρώνει αυτόματα το χρησιμοποιούμενο όριο, ενώ το υπόλοιπο 90% θα πιστώνεται στον συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό της επιχείρησής ή του επαγγελματία. Το ύψος της χρηματοδότησης, το οποίο απευθύνεται στους υφιστάμενους πελάτες κατόχους του Attica POS/ Ε-commerce, κυμαίνεται από €3.000 έως €80.000 και μπορεί να ανέλθει έως το 80% των πωλήσεων μέσω Attica POS/Ε-commerce της τελευταίας οικονομικής χρήσης. Το επιτόκιο της χρηματοδότησης είναι κυμαινόμενο, η αποπληρωμή των τόκων γίνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο ενώ είναι δυνατή επίσης η αποπληρωμή του κεφαλαίου με ελεύθερες καταβολές.

Για αιτήματα που θα υποβληθούν έως τις 17 Μάιου 2021 δεν θα υφίστανται έξοδα εκταμίευσης.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία