Πραγματοποιείστε τώρα την πληρωμή της Πιστωτικής & την επαναφόρτιση της Προπληρωμένης σας κάρτας, μέσω Attica e-banking & Attica Mobile και μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Attica Bank, με τα εξής πλεονεκτήματα:

Άμεση ενημέρωση* του διαθέσιμου υπολοίπου της Πιστωτικής ή της Προπληρωμένης σας κάρτας για συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο!
Πληρωμή Πιστωτικής και επαναφόρτιση Προπληρωμένης κάρτας, διαθέσιμη όλες τις ημέρες και ώρες (24×7) μέσω Attica e-banking & Attica Mobile.
Ανέξοδη επαναφόρτιση Προπληρωμένης κάρτας μέσω Attica e-banking & Attica Mobile.
Νέο ελάχιστο όριο επαναφόρτισης Προπληρωμένης κάρτας μέσω Attica e-banking & Attica Mobile από μόλις 1€!**

Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα: 210-3669000.

*Το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας ενημερώνεται άμεσα, ενώ η πληρωμή αυτή εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της ημερήσιας ροής τις εργάσιμες ημέρες.
** Μέσω Δικτύου Καταστημάτων το ελάχιστο ποσό επαναφόρτισης είναι 30,00€ και ισχύουν τα έξοδα επαναφόρτισης που αναφέρονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών.