Η Attica Bank στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, προσφέρει την αναβαθμισμένη υπηρεσία Attica e-Signature (Ηλεκτρονική Υπογραφή εγγράφων), παρέχοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να υπογράφουν ηλεκτρονικά σε tablet με τη χρήση ειδικής γραφίδας, τα απαιτούμενα έγγραφα της εκάστοτε διαδικασίας, σε ένα μόνο ηλεκτρονικό αντίγραφο.
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι πολλαπλές εκτυπώσεις και η διαδικασία ολοκληρώνεται ταχύτερα και ευκολότερα.
Τα βασικά πλεονεκτήματα Υπηρεσίας Attica e-Signature, είναι τα παρακάτω:

  • Ταχύτητα
  • Βελτιωμένη εμπειρία πελάτη
  • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Attica Bank
    Η υπηρεσία Attica e-signature, έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία σε συγκεκριμένες διαδικασίες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών στο σύνολο του Δικτύου Καταστημάτων της Attica Bank και σταδιακά θα ενσωματώνεται σε όλο και περισσότερες.