Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Attica Bank (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018)