Είμαστε δίπλα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν την αποδοτικότητά τους, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης μέσω των κατάλληλων χρηματοδοτικών προϊόντων.

Αξιοποιήστε τις νέες Δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και υλοποιήστε τα επενδυτικά σας σχέδια!

Τα προγράμματα

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας υπό ίδρυση ή νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ του τουρισμού.
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από €80.000 έως €400.000.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Προσαύξηση κατά:

  • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
  • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (€160.000.000)

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.
Ως νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Υποβολή Αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση από Δευτέρα 18.12.2023 (15:00) έως την Παρασκευή 22.03.2024 (15:00).

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας υπό ίδρυση νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από €30.000 έως €400.000.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Προσαύξηση κατά:

  • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
  • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (€190.000.000)

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ
Ως νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Υποβολή Αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση από Δευτέρα 18.12.2023 (15:00) έως την Παρασκευή 22.03.2024 (15:00).

Χρηματοδοτικά Προϊόντα από την Attica Bank

Στηρίζουμε τα επενδυτικά σας σχέδια στο πλαίσιο των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, προσφέροντας:

  • Επιστολή πρόθεσης ή έγκρισης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε δράσης.
  • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με εκχώρηση επιχορήγησης, για την προεξόφληση της επιχορήγησης.
  • Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων

Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς