Τι είναι

Ο Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου συνδυάζει την ευελιξία ενός λογαριασμού πρώτης ζήτησης με το πλεονέκτημα των ανταγωνιστικών επιτοκίων.

Σχεδιασμένος για να διευκολύνει τη συγκέντρωση των ταμειακών διαθεσίμων των επιχειρήσεων, ο λογαριασμός αυτός προσφέρει τακτική ενημέρωση στους πελάτες με αντίγραφο κινήσεων κάθε τρίμηνο, ενώ η ελάχιστη αρχική κατάθεση έχει οριστεί στα €1.500, καθιστώντας τον προσιτό και διαχειρίσιμο για μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών αναγκών.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Δικαιούχοι
Νομικά και φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα

2

Επιτόκιο

  • Για υπόλοιπα 0 – €5.000: 0,02%
  • Για υπόλοιπα €5.000,01 και άνω: 0,05%
3

Εκτοκισμός
Υπολογισμός επιτοκίων στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο, με καταλογισμό τόκων στο τέλος κάθε εξαμήνου (30/06 και 31/12)

Οι τόκοι υπόκεινται σε φόρο 15%

4

Πρόσθετες Παροχές και Δυνατότητες

  • Χορήγηση καρνέ επιταγών με προτυπωμένα στοιχεία του καταθέτη ή της επιχείρησης
  • Προσωποποιημένες επιταγές για εταιρικούς λογαριασμούς
  • Δυνατότητα πληρωμής οφειλών Δημοσίου
  • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας για πρόσβαση στον λογαριασμό από ΑΤΜ της Attica Bank και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
  • Δυνατότητες διενέργειας συναλλαγών μέσω ATM και Attica E-Banking
  • Διαθεσιμότητα λογαριασμού σε ξένο νόμισμα με διαφορετική κλίμακα επιτοκίου

Ο Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου αποτελεί μία πρωτοποριακή και ευέλικτη λύση για φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα.

Είναι σχεδιασμένος για να εξυπηρετεί τις καθημερινές επιχειρηματικές ανάγκες και προσφέρει ενισχυμένη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων με ανταγωνιστικά επιτόκια. 


Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς