(α) Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Η Attica Bank κατανοεί τις δυναμικές ανάγκες της επιχείρησής σας και προσφέρει βραχυπρόθεσμα δάνεια, ιδανικά για:

  • Κάλυψη αναγκών του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος.
  • Προετοιμασία παραγγελιών εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Εκτέλεση συμβάσεων.

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια

1

Ύψος Χρηματοδότησης
Προσφέρουμε χρηματοδότηση έως και 100% των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης.

2

Διάρκεια Χρηματοδότησης
Καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

3

Επιτόκιο Χρηματοδότησης
Προσαρμοστικό επιτόκιο, βασισμένο στο Ελάχιστο Επιτόκιο Χρηματοδοτήσεων (Ε.Ε.Χ) ή το Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χρηματοδοτήσεων (Π.Ε.Β.Χ.) συν ένα περιθώριο.

(β) Μακροπρόθεσμα δάνεια

Παρέχεται μια πληθώρα μακροπρόθεσμων δανειακών επιλογών, ιδανικών για κάθε είδος επενδυτικής σας πρωτοβουλίας:

  • Δάνεια για αγορά οικοπέδων.
  • Δάνεια για κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • Δάνεια για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Δάνεια για αγορά μεταφορικών μέσων.
  • Δάνεια για απόκτηση τεχνογνωσίας.
  • Δάνεια για αγορά μετοχών και εταιρικών μεριδίων.

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα μακροπρόθεσμα δάνεια

1

Ύψος Χρηματοδότησης
Χρηματοδότηση έως 100% της αξίας της επένδυσης, ανάλογα με το σχέδιο και τις ανάγκες σας.

2

Επιτόκιο Χρηματοδότησης
Κυμαινόμενο επιτόκιο, βασισμένο στο Ελάχιστο Επιτόκιο Δανείων (Ε.Ε.Δ.) της Τράπεζας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Με την Attica Bank, επενδύετε στην ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησής σας με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Εμπιστευθείτε μας για να κάνετε τα επενδυτικά σας όνειρα πραγματικότητα.


Ενημερωθείτε