Συνεργασία ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions με την Attica Bank.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, είναι ο πρώτος θεσμικός Φορέας, που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δραστηριοποιείται στον κλάδο των μικροχρηματοδοτήσεων.
Σε συνεργασία με την Attica Bank προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες χρηματοδότησης έως €25.000, για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, με μηδενικά έξοδα.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions παρέχει προσιτές και προσαρμοσμένες χρηματοοικονομικές λύσεις σε ιδιώτες και πολύ μικρές νομικές οντότητες – μέλη του ΤΜΕΔΕ, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Οι παρεχόμενες μικροπιστώσεις έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών αναγκών.
Τα προσφερόμενα δάνεια αφορούν ενδεικτικά από την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την αγορά ή τη μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού, έως τον εκσυγχρονισμό υποδομών και συστημάτων πληροφορικής, ενώ προορίζονται ακόμη και για την κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα μέλη του ΤΜΕΔΕ μπορούν να επικεντρωθούν στις βασικές τους δραστηριότητες.

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε μόλις μερικά κλικ. Η εφαρμογή κάνει χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, από όπου συλλέγονται βασικές πληροφορίες των αιτούντων. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι δανειολήπτες καλούνται να δηλώσουν το IBAN του λογαριασμού τους, προκειμένου να κατατεθούν τα χρήματα εφόσον η αίτηση του αξιολογηθεί θετικά.

Η Attica Bank, ως συνεργαζόμενη τράπεζα της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, δίνει τη δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης των χρημάτων ακόμη και την ίδια ημέρα.

Αίτηση

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στο σύνδεσμο  https://microfinancetmede.gr/


Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς