Leasing / Factoring

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα Leasing και Factoring, τα οποία προσφέρονται μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Attica Bank.

Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση)

Τι είναι Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)

Το Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση) είναι ένας σύγχρονος τρόπος χρηματοδότησης, που επιτρέπει σε μια επιχείρηση ή σε έναν ελεύθερο επαγγελματία να αποκτήσει τη χρήση (και τελικά την κυριότητα) κινητών και ακινήτων επενδυτικών αγαθών.

Στην Ελλάδα η χρηματοδοτική μίσθωση ξεκίνησε με την εφαρμογή του νόμου 1665/86, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 2367/95 και 2682/99 και ισχύει έως σήμερα.

 • Η Τράπεζα, μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης, παραχωρεί στον μισθωτή (επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη χρήση κινητού εξοπλισμού ή ακινήτου έναντι μισθώματος.
 • Ο μισθωτής καταβάλει στην Τράπεζα μίσθωμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 3 έτη για κινητό εξοπλισμό και 10 έτη για ακίνητα) και μετά την λήξη της σύμβασης αποκτά την κυριότητα του πράγματος έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η Τράπεζα διατηρεί την κυριότητα του πράγματος και ο μισθωτής την κατοχή και χρήση.

Μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης

 • Leasing κινητού εξοπλισμού
  H Τράπεζα αγοράζει εξοπλισμό επιλογής της επιχείρησης (από την Ελλάδα ή το εξωτερικό) και στη συνέχεια το εκμισθώνει στην ίδια έναντι συμφωνηθέντος μισθώματος.
 • Direct leasing ακινήτων
  Η Τράπεζα αγοράζει το ακίνητο καθ’ υπόδειξη της επιχείρησης και στη συνέχεια της το εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος μισθώματος.
 • Sale & Leaseback ακινήτων και εξοπλισμού
  Η Τράπεζα αγοράζει τον κινητό εξοπλισμό ή το επαγγελματικό ακίνητο από την επιχείρηση και το επαναμισθώνει στην ίδια με τους όρους που έχουν προσυμφωνηθεί.
 • Vendor Leasing
  Η Τράπεζα δύναται να συνεργασθεί με προμηθευτές παγίου εξοπλισμού, όπως οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ιατρικών μηχανημάτων κ.α., με σκοπό την προώθηση του Leasing στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Ε, Ο.Ε. κ.ά)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Τι χρηματοδοτείται μέσω leasing

 • Μηχανήματα παραγωγής, έργου ή γραφείου
 • Ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα
 • Οχήματα και αυτοκίνητα κάθε είδους
 • Εξοπλισμός γραφείου, ξενοδοχείων, εκπαίδευσης, μηχανολογικός εξοπλισμός εργοστασίων, αποθηκών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Κτίρια για επιχειρηματική / επαγγελματική δραστηριότητα
 • Αεροσκάφη κάθε είδους ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό αγαθό

Δεν χρηματοδοτούνται μέσω leasing

 • Πλοία και πλωτά μέσα
 • Οικόπεδα
 • Αναλώσιμα
 • Εργασίες συντήρησης
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Άδειες λειτουργίας και software
 • Κατοικίες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 •  
  Χρηματοδότηση

  Χρηματοδοτείται μέχρι και το 100% της αξίας του παγίου και του Φ.Π.Α

 •  
  Ρευστότητα

  Μέσω του leasing αποφεύγεται η δέσμευση κεφαλαίων και ενισχύεται η ρευστότητα της επιχείρησης

 •  
  Σύνδεση με επενδυτικά προγράμματα

  Οι χρηματοδοτήσεις μέσω leasing δύναται να συνδυαστούν με την υπαγωγή τους σε Αναπτυξιακό Νόμο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν

 •  
  Φορολόγηση

  Το leasing ακινήτων απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης στη λήξη. Η επιχείρηση που μεταβιβάζει ακίνητο στην Τράπεζα, κατά τη σύναψη συμβάσης Sale & Leaseback, απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης. Οι τόκοι μισθωμάτων και οι αποσβέσεις του μισθίου θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή

 •  
  Όροι Μίσθωσης

  Ανταγωνιστικούς όρους μίσθωσης σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό

 •  
  Ευελιξία

  Στους όρους αποπληρωμής, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης (εποχικότητα, εμπροσθοβαρή ή οπισθοβαρή μισθώματα)

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Ταχύτητα και ευελιξία στην υλοποίηση της επένδυσης

  Δημιουργία ρευστότητας από τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

  Δυνατότητα πρόωρης λύσης της μίσθωσης και απόκτησης κυριότητας του πράγματος

Φορολογικό και Λογιστικό Πλαίσιο

Βάσει του νόμου 4172/2013, ο μισθωτής υποχρεούται στην διενέργεια αποσβέσεων, για όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί μετά την 01/01/2014

Με τη ψήφιση του νόμου 4223/13 (άρθρο 26) για όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί έως την 31/12/2013, ο μισθωτής υποχρεούται στην διενέργεια αποσβέσεων μετά την 01/01/2019

Τέλος, με βάση τον νόμο 4308/14 (άρθρο 18), το μισθωμένο πάγιο αναγνωρίζεται στον ισολογισμό του μισθωτή και ενεργούνται αποσβέσεις βάσει της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή, η οποία αντιμετωπίζεται ως δάνειο και το καταβαλλόμενο μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο και τόκο. Στα αποτελέσματα χρήσης, ο τόκος του μισθώματος και η απόσβεση του μισθίου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα φορολογικά έσοδα του μισθωτή.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank καθώς και στην Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Εργασιών Bancassurance – Leasing & Factoring στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Εγχώριο Factoring

Αφορά επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες με πίστωση στην εγχώρια αγορά και έχουν συνήθως πελάτες με τους οποίους συνεργάζονται σε μόνιμή βάση.

Τι είναι;

Το Factoring είναι ένα ευέλικτο χρηματοοικονομικό προϊόν στην εγχώρια αγορά, που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση σας να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της μαζί με το λειτουργικό κόστος που τις συνοδεύει (εισπράξεις) στην Τράπεζα μας, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις αυτές, αξιολογεί σε συνεχή βάση τη φερεγγυότητα των χρεωστών σας και παρέχει ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής τους.

Συγκεκριμένα το Factoring μπορεί να περιλαμβάνει μέρος ή και το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών και μπορεί να προσαρμόζεται στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Αναλαμβάνουμε τους ακόλουθους τύπους Factoring:

Εγχώριο Factoring με Δικαίωμα Αναγωγής

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και είσπραξη των τιμολογίων σας, ενώ ταυτόχρονα σας χρηματοδοτούμε, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Στην πορεία της σχέσης μας αξιολογούμε την πιστοληπτική ικανότητα των υφιστάμενων και των νέων πελατών σας και παράλληλα σας ενημερώνουμε έγκαιρα για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Εγχώριο Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και είσπραξη των τιμολογίων σας, ενώ ταυτόχρονα σας χρηματοδοτούμε και σας εξασφαλίζουμε από ενδεχόμενη αδυναμία πληρωμής των οφειλετών σας. Σας απαλλάσσουμε από την χρονοβόρα διαδικασία της διαχείρισης και της είσπραξης και δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Προεξόφληση Τιμολογίων υπό Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις

Διαχειριζόμαστε τα τιμολόγια σας και σας χρηματοδοτούμε, ωστόσο οι εισπράξεις πραγματοποιούνται από την επιχείρησή σας, η οποία λειτουργεί ως Αντιπρόσωπός μας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνετε την είσπραξη των αξιογράφων (ή μετρητών) και τα αποδίδετε άμεσα στην Τράπεζα. Έτσι διατηρείτε εσείς την επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες σας και ταυτόχρονα εξασφαλίζετε την απαραίτητη ρευστότητα για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Η σχέση με την Τράπεζα μπορεί είτε να γνωστοποιηθεί στους πελάτες σας (Agency factoring), είτε όχι (Εμπιστευτικό factoring). Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου.

Εγχώριο Factoring Μόνο για Διαχείριση Απαιτήσεων

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και είσπραξη των τιμολογίων σας, απελευθερώνοντας σας από την χρονοβόρα διαδικασία των εισπράξεων και της λογιστικής τους παρακολούθησης, βοηθώντας σας να επικεντρωθείτε στις πωλήσεις σας.

Ροή Εργασιών

Στις περιπτώσεις εγχωρίου Factoring η διαδικασία που συνήθως ακολουθείται είναι η εξής:

Με την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας σας (Α) και των πελατών σας (Β), την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των προϊόντων (1) (και με την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα μας έχει εξετάσει τη φερεγγυότητα των πελατών σας και έχει συμφωνήσει για την εκχώρηση των συγκεκριμένων τιμολογίων), μας αποστέλλετε τα αντίγραφα των τιμολογίων (2) και μας ενημερώνετε για τυχόν ιδιαίτερες συμφωνίες πληρωμής. Κατόπιν ενημερώνονται και οι πελάτες σας (Β) για την εκχώρηση των τιμολογίων στην.Attica Bank. Η Τράπεζα μας μετά τον έλεγχο των τυπικών στοιχείων επί των τιμολογίων, χρηματοδοτεί την αξία των τιμολογίων (3) στο προσυμφωνημένο ποσοστό και αναλαμβάνει τη διαχείριση και την είσπραξη των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Με το πέρας της περιόδου πίστωσης και την είσπραξη των απαιτήσεων από εμάς (4) γίνεται η τελική εκκαθάριση (5). Κατά την επανάληψη και εξέλιξη της παραπάνω διαδικασίας παρακολουθούμε την ροή των συναλλαγών και τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποίησης και σας ενημερώνουμε άμεσα για την φερεγγυότητα των πελατών/χρεωστών σας ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει.

Πλεονεκτήματα

 • Εξασφάλιση και ενίσχυση ρευστότητας σε συνεχή βάση, ανάλογα με τις πωλήσεις σας.
 • Αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων σας.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων σας.
 • Βελτίωση των όρων πωλήσεων και της ανταγωνιστικότητας.
 • Άμεση εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Συνεχής προληπτικός έλεγχος πιστωτικού κινδύνου.
 • Δημιουργία ασφαλών συνθηκών ανάπτυξης για την επιχείρηση σας (Kάλυψη πιστωτικού κινδύνου).
 • Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού, στις περιπτώσεις factoring χωρίς αναγωγή.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank καθώς και στην Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Εργασιών Bancassurance – Leasing & Factoring στο τηλέφωνο 210-366 9000.