Στο πλαίσιο της απόφασης της ΑΑΔΕ, είναι υποχρεωτική η διασύνδεση των τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών POS και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που διαθέτετε. Η σύνδεση των τερματικών POS και των ΦΗΜ είναι μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να μεταβιβάζονται τα στοιχεία των συναλλαγών με κάρτα προς την ΑΑΔΕ.

Αναβάθμιση του λογισμικού

Προϋπόθεση για τη διασύνδεση του τερματικού POS με την ταμειακή σας μηχανή είναι η αναβάθμιση του λογισμικού του τερματικού που έχετε στην κατοχή σας.

Η Attica Bank έχει μεριμνήσει ώστε η αναβάθμιση του τερματικού να πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένη διαδικασία.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, είναι απαραίτητο το τερματικό να παραμένει ενεργό και συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος

Στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΟΥ».

Στη συνέχεια, η Τράπεζα θα ενημερώσει την ΑΑΔΕ για την επιτυχή αναβάθμιση του τερματικού σας και η ΑΑΔΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας με τους παρακάτω τρόπους:

  • μέσω e-mail
  • μέσω σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE
  • με σχετική ένδειξη στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» στην εφαρμογή «Στοιχεία Επιχείρησης»

Τέλος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της ταμειακής σας μηχανής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεσή της με το τερματικό POS σας.

Τεχνικές οδηγίες

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες που θα καθοδηγήσουν τον τεχνικό της ταμειακής μηχανής σας για τη διασύνδεσή της, ανάλογα με τον τύπο του τερματικού που έχετε στην κατοχή σας.

Συχνές Ερωτήσεις

H καταληκτική ημερομηνία διασύνδεσης POS-ΦΗΜ παρατάθηκε μέχρι τις 31/3/2024.

H παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024 μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

Α) Για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

Β) Για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα στα τερματικά που ήδη έχουν στην κατοχή τους οι έμποροι και μόνο όπου απαιτείται δρομολογείται αντικατάσταση αναβαθμισμένου τερματικού.

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης στην αρχική οθόνη του τερματικού θα εμφανίζεται η ένδειξη “ΦΗΜ” κάτω από το λογότυπο της Τράπεζας.

Στην κατηγορία «Προς αναβάθμιση» βρίσκονται τα τερματικά που έχουν συμπεριληφθεί στις λίστες των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) και αναβαθμίζονται σταδιακά βάσει της νέας νομοθεσίας της ΑΑΔΕ.

  • Οδηγίες για δήλωση βλάβης POS Ιngenico iCT220 αλλά και αποκατάστασής της μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Οδηγίες για δήλωση βλάβης POS DESK 3200 αλλά και αποκατάστασής της μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση βλάβης της ταμειακής μηχανής θα πρέπει να επικοινωνήσετε με πιστοποιημένο τεχνικό για ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ).