Θέση Πελάτη

Δείτε και διαχειριστείτε τα προϊόντα σας σας μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της Attica Bank

Κάρτες

Πραγματοποιήστε τις καθημερινές σας συναλλαγές με τις κάρτες Attica Bank

Μεταφορές

Μεταφέρετε χρήματα με ασφάλεια σε Τράπεζες εσωτερικού & εξωτερικού

Πληρωμές

Πραγματοποιήστε τις πληρωμές σας μέσω του Attica e-Banking & Attica Mobile

Δημιουργία Πρoτύπου Συναλλαγής

Δημιουργείστε πρότυπα συναλλαγών και πραγματοποιήστε άμεσα πληρωμές και μεταφορές

Επικαιροποίηση Στοιχείων μέσω της Υπηρεσίας eGov-KYC

Ενημερώστε εύκολα και γρήγορα τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του Attica e-banking

Συναλλαγές POS

Ελέγξτε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με POS μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών

Εγκρίσεις Συναλλαγών (Επιχειρήσεις)

Διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας βάσει του εγκριτικού σχήματος της επιχείρησής σας