Έντυπα της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ενημερωτικό Σημείωμα AML
AML- Wolfsberg AML Questionnaire
Certification regarding correspondent accounts for foreign banks
FATCA ενημερωτικό σημείωμα
Ενημέρωση στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την εφαρμογή της FATCA
Ενημερωτικό Πελατείας (CRS_OECD)
Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Ελέγχοντα Πρόσωπα
Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Οντότητες
Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα
Ενημερωτικό Δελτίο Καταθετών