Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, αποτελείται από δεκατρία (13) επίλεκτα μέλη τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ αξιοσημείωτων προσωπικοτήτων της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 • Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου,
  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά,
  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • Ελένη Βρεττού του Χρήστου,
  Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου,
  Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου,
  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου,
  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου,
  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου,
  Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μαρία – Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου,
  Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα,
  Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη,
  Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Θεόδωρος Καρακάσης του Στυλιανού,
  Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος – Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου,
  Μη Εκτελεστικό Μέλος