Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα ποσοστά συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank.

Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. – Χρήση 2023
Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. – Χρήση 2022
Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. – Χρήση 2021
Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. – Χρήση 2020
Ατομικά Ποσοστά Συμμετοχής Μελών Δ.Σ. – Χρήση 2019