Πρωταρχικός μας στόχος είναι η δική σας εξυπηρέτηση και η αποτελεσματική διευθέτηση των θεμάτων που σας απασχολούν.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 210-3669000

www.atticabank.gr

SWIFT/BIC: ATTIGRAΑ