Στην Attica Bank μέσα από την ESG στρατηγική μας υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking.

Ως Όμιλος, δεσμευόμαστε να ενισχύουμε συνεχώς τη θετική μας επιρροή στην κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε τη μείωση τυχόν αρνητικών αντικτύπων. Για να το πετύχουμε αυτό ορίζουμε στόχους στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητές μας σχετικά με ζητήματα ESG. Πρόκειται για παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση που επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσπάθειά μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Επιπλέον, παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας ετησίως μέσω ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, ενώ συμμορφωνόμαστε με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης (ISO).

Ο Δείκτης ATHEX ESG παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).