Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει σήμερα την εταιρεία ATTICA BANCASSURANCE AGENCY S.A, τα αναλυτικά στοιχεία της οποίας είναι τα εξής:

Attica Bancassurance Agency S.A.

Ποσοστό Συμμετοχής της Τράπεζας: 100%
Τηλ.: 210 3669560
Έδρα: Μαυρομιχάλη 8, 10679, Αθήνα
Έτος Ίδρυσης: 2005

Αντικείμενο των εργασιών της αποτελεί η ανάληψη, απ’ ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την εξεύρεση κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων από την αγορά για τους πελάτες της Attica Bank.

Η εταιρεία χτίζει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της δημιουργώντας προηγμένα και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα που προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.


GDPR – Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων

Ενημέρωση των Εργαζομένων της “Attica Bancassurance Agency S.A” για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων
Ενημέρωση των Πελατών της “Attica Bancassurance Agency S.A” για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων
Ενημέρωση των Μελών / Υποψήφιων Μελών του Δ.Σ. της “Attica Bancassurance Agency S.A” για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων
Ενημέρωση των Προμηθευτών της “Attica Bancassurance Agency S.A” για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων
Ενημέρωση των Υποψήφιων Εργαζομένων της “Attica Bancassurance Agency S.A” για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων