Ιστορική διαδρομή

Η Attica Bank ξεκινά τη διαδρομή της την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου, δυο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το 1924 ο επιχειρηματίας Ανδρέας Μ. Σπυράκης βάζει τα θεμέλια για τη σύσταση ενός χρηματοπιστωτικού φορέα που στόχευε στην αξιοποίηση του προσφυγικού κεφαλαίου και στην ενίσχυση του βιομηχανικού και εμπορικού τομέα. Μαζί με άλλους εμπόρους και βιομηχάνους τον Νοέμβριο του 1924 ιδρύει την τότε Τράπεζα Αττικής στον Πειραιά. Λίγους μήνες μετά, με το ΦΕΚ 20 της 4ης Φεβρουαρίου 1925, δημοσιεύεται το Καταστατικό της Attica Bank στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ξεκινά η λειτουργία της.

Το 1964 η Τράπεζα εξαγοράστηκε από τον Όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισήχθη για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο.

Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβίβασε μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο 2012 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο, εν συνεχεία, μεταβιβάστηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου καθώς και σε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας της.

Τον Απρίλιο του 2023 ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους €473,3 εκατ.

Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας διαμορφώθηκε ως εξής:

ΜέτοχοιΠοσοστό
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ72,5%
e-ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ7,6%
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ5%
THRIVEST HOLDING LTD4,4%
ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ4%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟI (<5%)6,5%

Η μετοχή της Attica Bank συμμετέχει στους ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Δείκτης όλων των μετοχών (ΔΟΜ).
Το έργο της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας έχει ανατεθεί στον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s. Η πλέον πρόσφατη αξιολόγηση της Attica Bank πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2023 (Moody’s Credit Opinion)

Σήμερα, ο Όμιλος της Attica Bank, με συνέπεια, αξιοπιστία και στην αιχμή του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, συνεχίζει να υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρηματίες, συνεισφέροντας ενεργά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας.