Η ιστορία της Attica Bank χαρακτηρίζεται από πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα, εδώ και 100 χρόνια.

Η Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1924 προσφέροντας μια ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος της Attica Bank, εκτός από τη μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει μία θυγατρική και μία συγγενή εταιρεία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σήμερα

Η Τράπεζα σήμερα διαθέτει συνολικά 37 καταστήματα λιανικής τραπεζικής.

Ο Όμιλος της Attica Bank δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.