Εταιρίες Ομίλου

Εστιάζουμε - Αναπτυσσόμαστε - Αριστεύουμε

ATTICABANK PROPERTIES

Ποσοστό Συμμετοχής της Τράπεζας: 100%
URL: http://www.atticabankproperties.gr
Fax: 210 3244621
Τηλ.: 210 3669290
Έδρα: Ομήρου 8, 10564 Αθήνα
Έτος Ίδρυσης: 2007

Αντικείμενο εργασιών 

Σκοπός της εταιρείας η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων της Τράπεζας της ιδίας ή και τρίτων. Τομείς δραστηριότητας:

  • Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Asset Management),
  • Εκτιμήσεων για λογαριασμό της Τράπεζας και τρίτων
  • Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Investment and Development).
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Real Estate προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο ΤΑΙΠΕΔ