Το ανθρώπινο δυναμικό είναι για εμάς το σημαντικότερο κεφάλαιο του Ομίλου.
Επενδύουμε στους ανθρώπους μας και διασφαλίζουμε άριστες συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με email στη διεύθυνση: recruitment@atticabank.gr


* Ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Τράπεζα και ειδικότερα για την άσκηση και την προστασία των δικαιωμάτων μου, από το έντυπο “Ενημέρωση των πελατών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679″ και τη συναφή Ελληνική νομοθεσία που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας και διατίθεται στα Καταστήματά της.


Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς